Kategórie

Produkty

Košík: Položky (0) cena: 0,00 €

MAXIMÁLNA SPOKOJNOSŤ

produkt na mieru - dodávka a servis

ODBORNÝ TEAM

poradenstvo a školenia

EFEKTIVITA

kvalitná príprava, produktivita - TOP lakovanie

INOVÁCIE, EKOLÓGIA

nové trendy a technológie

NOVINKY, AKCIE, ZĽAVY, VÝPREDAJE

Priemyselne farby

Ponúkame moderné a ekologické povrchové úpravy kovov, ľahkých zliatin, plastov, dreva a minerálnych podkladov pre priemysel. Náterový systém, jeho kvalita, životnosť a čo najvýhodnejšia cena je našou prioritou. Naše farby sú úspešne používané vo výrobných procesoch a postupoch na celom svete.

 

 

 

Autolaky

Technické inovácie, najnovšie trendy, výskumný a vývojový potenciál v oblasti autoopravárenského lakovania radi značku MIPA medzi lídrov súčasnej doby ktorí produkujú kompletný sortiment výrobkov nevyhnutných pre TOP opravy automobilov, ako aj pre špeciálne dizajnérske lakovanie a pre trh úžitkových vozidiel a autobusov.

Príslušenstvo pre lakovne a lakovačov

Naše portfólio výrobcov kvalitných produktov ako sú SATA, 3M, DURR, COLAD, HAMACH, TORK, KIMBERLY-CLARK, STOKO, LARE, SICO, stiekacích pištolí, brúsneho naradia, brusiva, pások, fólií a kompletného príslušenstva pre každú lakovňu je ponúknuť to najlepšie a správne riešenie. Dobre zavedený a spoľahlivý systém, inovatívny prístup, zvýšená produktivita, kratšie pracovné časy a hlavne výrazná úspora nákladov je tá správna cesta!

Striekacie a sušiace kabíny, lakovacie a práškovacie linky, odsávacie steny

Striekacie a sušiace kabíny, sklad farieb, odsávacie steny a prípravné pracoviska, infražiariče, umývačky pištolí, vysávače - Progresívne technológie s využitím najnovších trendov v štandardnom prevedení alebo podľa požiadaviek investora. Vysoký štandard v spojení s vývojom a výrobou umožňuje výber technológie v rôznych rozmeroch, umiestnení agregátov, výkonov motorov a horákov. Všetky výrobky spĺňajú prísne požiadavky kvality, koncepcie, konštrukcie, výroby a bezpečnosti.

Umývačka striekacích pištolí LARE LGC2 AUTOMAT

Technické špecifikácie zariadenia

Umývačka pištolí je určená pre malé a stredné lakovne. Vnútro zariadenia je vyrobené z kvalitných materiálov odolných voči korózii a čistiacim prostriedkom používaných na umývanie pištolí. Umožňuje súčasne umývať dve pištole a dve nádobky v jednom cykle. Prívod stlačeného vzduchu je automaticky odpojený pri otvorení veka. V prípade poškodenia ovládacieho ventilu na veku, je pred otvorením nevyhnutné odpojiť prívod stlačeného vzduchu pomocou ventilu.

Technické údaje:

 • Počet umývaných pištolí: 2
 • Rozmery: 47cm/65cm/100cm
 • Váha: 33,50 kg
 • Čerpadlo: pneumatické membránové
 • Prevádzkový tlak: 2,8-4,2 barov
 • Spotreba vzduchu: 150 l/min
 • Hlučnosť pri práci: 75 dB
 • Vnútro zbernej nádrže: polyetylén
 • Pracovný čas 1 cyklu: 60 sekúnd

NÁVOD NA OBSLUHU UMÝVACIEHO ZARIADENIA LARE LGC2

1.Zásady bezpečnosti

1.1 Zariadenie musí byť užívané v súlade s BOZP a PO.

1.2 Pred opravou, údržbou, výmenou čistiaceho prostriedku, je nevyhnutné odpojenie prístroja od zdroja napájania.

1.3 Opravy vykonávať výlučne s použitím originálnych náhradných dielov, nepoužitie originálnych dielov môže mať za následok nesprávne fungovanie zariadenia, čím môžete stratiť vašu záruku.

1.4 Zariadenia postaviť na mieste určenom pre tento účel. Udržiavať poriadok okolo zariadenia. Miestnosť, v ktorej je zariadenie by mala byť dobre vetrateľná, kvôli výparom čistiaceho prostriedku.

1.5 Pracovný tlak regulovať 2,8-4,2 bar.

1.6 Pred každým použitím zariadenia skontrolovať stav hadice a pneumatické spojenie.

1.7 Prístroj umiestniť mimo dosahu zdrojov tepla, požiaru alebo iného zariadenia, schopného spôsobiť zapálenie výparov z umývačky.

1.8 Výrobca odporúča používať čističe doporučené výrobcom, použitie iných čistiacich látok musí byť v súlade s ustanoveniami s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci a ochranou životného prostredia.

1.9 Pre správne a trvalé fungovanie zariadenia ho treba udržiavať čisté.

1.10 Počas operácie používať ochranné okuliare, masku a ochranné rukavice. Podráždenie očí alebo kože čistiacim prostriedkom jemne umyť vodou a nasledovať ďalšie pokyny obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov prípravku.

1.11 Pri práci nepoužívať šperky, hodinky a iné predmety, ktoré môžu spôsobiť ohrozenie v prípade zablokovania zariadenia.

1.12 Obsluhovať zariadenie môže len osoba s príslušným zaškolením.

1.13 V prípade požiaru nemanipulovať so zariadením dovtedy, kým nie je odpojené od energií.

1.14 Nespúšťať zariadenie, kým je otvorený kryt.

1.15 Nepoužívajte zariadenie na skúšanie striekacej pištole.

1.16 Nespúšťajte zariadenia v prípade nedostatkov- zbytkov zaschnutej farby, tvrdých nečistôt a pod.

1.17 Neprepĺňajte nádrž čistiacou kvapalinou (max.19 l)

1.18 Nepoužívajte potrubie čistiacej kvapaliny smerom k Vám, alebo voči iným ľuďom.

1.19 Obsluhu nesmú vykonávať osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných opojných látok.

1.20 Po ukončení práce sa uistite, že pneumatické napájanie je odpojené.

1.21 Užívateľ je plne zodpovedný za používanie tohto zariadenia v súlade s ustanoveniami BOZP a noriem týkajúcich sa ochrany životného prostredia a spracovania odpadov.

1.22 Neotvárať klapky prístroja okamžite po skončení cyklu mytia. Vypnúť zariadenie pomocou ventilu a počkať okolo 30 sekúnd, s cieľom umožniť odtok čistiaceho prostriedku do nádrže a tým obmedziť rozptýlenie výparov.

1.23 Pred otvorením klapky a osadením pištolí na umývanie sa musíte dotknúť pištoľami nelakovaného veka pre odstránenie statického zaťaženia.

1.24 Vdychovanie výparov čistiaceho prostriedku používaného v procese umývania pištolí môže spôsobiť závraty a stratu vedomia.

2. Montážne pokyny

2.1 Upevniť nohy zariadenia pomocou skrutiek o podlahu a napájací ventil do otvoru v stene telesa a vypúšťací ventil na spodnej časti nádrže. Môžete pripojiť vypúšťaciu hadicu na ventil, ktorý umožni odvádzanie čistiaceho prostriedku do zbernej nádoby.

2.2 Na zobrazenie vzniku statického zaťaženia musí byť zariadenie uzemnené. Pred každým použitím skontrolujte vodič uzemnenia.

3. Energie

3.1 Pred pripojením napájanie skontrolujte či uzatvárací ventil je uzavretý.

3.2. Prevádzkový tlak v zariadení musí byť nastavený v rozsahu 2,8-4,2 barov. Uistite sa, že prívod vzduchu je dostatočný a pracovný tlak nesmie presiahnuť 4,2 baru.

3.3 Minimálny vnútorný priemer hadice by nemal byť menší ako 10 mm. Pripojenie by malo mať rovnakú kapacitu ako napájacia hadica.

3.4 Napájaciu hadicu uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a predmetov, ktoré ho môžu poškodiť.

3.5 Napájací ventil - veľkosť ¼ ".

4. Dodržiavanie postupov a bezpečnostných pravidiel

POZOR! Je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné pravidlá obsiahnuté v manuáli. Počas prevádzky, používajte ochranné okuliare, ochranné masky a ochranný oblek. Pred začatím práce sa vždy dotknúť striekacou pištoľou hornej nelakovanej časti zariadenia kvôli odstráneniu statického zaťaženia.

4.1 Príprava práce

4.1.1 Pred otvorením krytu zariadenia a uložením striekacích pištolí sa treba zbaviť statickej elektriny dotykom pištolí o hornú nelakovanú časť umývačky.

4.1.2 Ubezpečiť sa, že vypúšťací ventil je uzavretý a aj zberná nádoba na čistiaci prostriedok. Počas výmeny čistiaceho prostriedku opláchnite nádrž 2 litrami vody. Musíte sa uistiť, že čistiaci prostriedok je min. 2,5 cm nad prívodom pumpy.

4.1.3 Skontrolujte, či je ventil uzavretý a prevádzkový tlak nastavený najviac na 4,2 baru.

4.1.4 Otvorením vzduchového ventilu spustiť čerpadlo asi na 2 minúty s cieľom zbaviť sa konzervačných prísad používaných výrobcom.

4.1.5 Skontrolovať striekacie pištole určené na umývanie či sú bez farby. Najlepší efekt umývania získame, keď zbytkové farby v nádobke umyjeme ihneď po skončení práce.

4.1.6 Pri príprave pištolí na čistenie stlačte spúšť a zablokujte ju klinom.

4.1.7 V zariadení sú zabudované dva stojany s dýzami do pištolí - krátka pre pištole s hornou nádobkou, dlhá pre pištole s prístupom zdola.

4.1.8 Nádobky pištolí nastaviť priamo na trysky v zariadení.

4.2 Umývanie striekacích pištolí

4.2.1 Uistite sa, že veko je uzavreté a otvorte ventil. Vypne sa čerpadlo a začne proces čistenia.

4.2.2 Umývanie trvá 1 cyklus cca 60 sekúnd, po uplynutí tohto času uzavrite ventil. Po umytí počkajte cca 30 sekúnd, pokiaľ stečie zo stien nádrže čistiaci prostriedok.

4.2.3 Otvoriť veko a vytiahnuť vyčistené striekacie pištole a nádobky. V prípade, že pri čistení je veko otvorené, zariadenie sa okamžite odpojí. Pre pokračovanie v práci musíte najskôr zatvoriť veko.

5. Výmena čistiaceho prostriedku, technická obsluha

POZOR! Užívateľ je plne zodpovedný za používanie tohto zariadenia v súlade s ustanoveniami o BOZP a noriem týkajúcich sa životného prostredia a spracovania odpadov. Pred opravou zariadenia, údržbou alebo výmenou čistiaceho prostriedku, je nevyhnutné odpojenie zariadenia od zdroja napájania. Počas operácie používajte ochranné okuliare, dýchaciu masku a ochranné rukavice. Pri podráždení očí alebo kože čistiacim prostriedkom postihnuté miesto jemne umyť vodou a nasledovať ďalšie pokyny obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov prípravku.

5.1 Výmena čistiaceho prostriedku

Množstvo striekacích pištolí, ktoré môžu byť umyté s čistiacim prostriedkom závisí od ich prípravy pred čistením. Obsah väčšieho množstva farieb a lakov v pištoliach pred umývaním znižuje kvalitu a dobu používania čistiaceho prostriedku. Výrobca odporúča pravidelnú, častú výmenu čistiaceho prostriedku v týždni v súlade s týmito zásadami:

5.1.1 Čistiaci prostriedok na báze rozpúšťadla - vypustiť 2 litre čistiaceho prostriedku odtokovým ventilom, zatvoriť ventil a doplniť nádrž na predchádzajúcu úroveň- minimálne 2,5 cm nad prívod pumpy.

5.1.2 Čistiaci prostriedok na vodnej báze - otvoriť vypúšťací ventil a začať vypúšťanie čistiaceho prostriedku, kým nebude transparentný. Uzavrieť vypúšťací ventil a pridať chýbajúce množstvo čistiaceho prostriedku na predchádzajúcu úroveň - minimálne 2,5 cm nad prívod pumpy.

5.1.3 V ostatných prípadoch výmena čistiacich prostriedkov musí byť v súlade s odporúčaniami ich výrobcov. V prípade výmeny celého čistiaceho prostriedku musíte dôkladne vyčistiť vnútro nádrže a sitko prívodu pred naplnením.

5.2 Technická obsluha

5.2.1 Pri údržbe pravidelne kontrolovať či otvorením veka sa zariadenia automaticky odpojí.

5.2.2 Pravidelne kontrolovať mazanie cez ventil. Na mazanie sa používa olej pre pneumatické náradie.

5.2.3 Udržiavať pristroj čistý.

5.2.4 Každé 3 mesiace namažte čerpadlo – uvoľniť predný kryt.

6. Záruka

6.1 Záručná doba: 12 mesiacov, toto obdobie sa predlžuje o počet dní v záručnom servise.

6.2 Zariadenia , ktoré ukazujú na nedostatky materiálové, konštrukčné, alebo výrobné a bránia v prevádzke zariadenia, budú opravené alebo vymenené.

6.3 Nedostatky zariadenia zistené v záručnej dobe budú odstránené čo najskôr. K záručnej oprave je potrebné doložiť doklad o kúpe (fotokópia) a záručný list (fotokópia).

7. Záruka nezahŕňa:

 • škody vyplývajúce zo zlej inštalácie prívodov
 • mechanické poškodenie spôsobené užívateľom
 • škody vzniknuté pri nedodržaní návodu na obsluhu
 • škody vzniknuté pri oprave neodborným zásahom mimo záručný servis
 • poškodenie prerobením a konštrukčnými zmenami, zásahom tretích osôb
 • použitím neoriginálnych materiálov a príslušenstva
 • škody spôsobené nedodržaním prevádzkovej činnosti obsiahnutej v návode, najmä spôsobené prvkami: jednorazové uhlíkové kefky, štíty, gumové súčasti, poistky, vzduchový filter, zvýšená teplota a pod..

Distribútor:

W-Servis s.r.o., Dubnica nad Váhom, Továrenská č. 1413, tel.: +421 42 4260 196-7

Cena zariadenia:

 • 1150 € bez DPH
 • 1380 € s DPH

Cena zahŕňa uvedenie zariadenia do prevádzky.
Zariadenie spĺňa všetky požiadavky EÚ a Slovenskej republiky.
Len pre profesionálne použitie.

Novinky, akcie, zľavy, výpredaje

Čistenie a konzervácia lakov, skiel, interiérov a diskov

MP Power-löser insect&dirt (Vysokoúčinný čistič lakovaných povrchov)

Obj. č.: 571701250 - 11,40€

MP Reiniger Wheel-PRO (Vysokoúčinný čistič diskov a kolies)

Obj. č.: 571701150 - 16,68€

Výpredaje

 

footer pic

UNITED ACCESSORIES AND COLORS OF W-SERVIS

Copyright © 2015 W-Servis s.r.o. All Rights Reserved Developed by Radoslav Ďuriš 0903 759487

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x