Kategórie

Produkty

Košík: Položky (0) cena: 0,00 €

MAXIMÁLNA SPOKOJNOSŤ

produkt na mieru - dodávka a servis

ODBORNÝ TEAM

poradenstvo a školenia

EFEKTIVITA

kvalitná príprava, produktivita - TOP lakovanie

INOVÁCIE, EKOLÓGIA

nové trendy a technológie

NOVINKY, AKCIE, ZĽAVY, VÝPREDAJE

Priemyselne farby

Ponúkame moderné a ekologické povrchové úpravy kovov, ľahkých zliatin, plastov, dreva a minerálnych podkladov pre priemysel. Náterový systém, jeho kvalita, životnosť a čo najvýhodnejšia cena je našou prioritou. Naše farby sú úspešne používané vo výrobných procesoch a postupoch na celom svete.

 

 

 

Autolaky

Technické inovácie, najnovšie trendy, výskumný a vývojový potenciál v oblasti autoopravárenského lakovania radi značku MIPA medzi lídrov súčasnej doby ktorí produkujú kompletný sortiment výrobkov nevyhnutných pre TOP opravy automobilov, ako aj pre špeciálne dizajnérske lakovanie a pre trh úžitkových vozidiel a autobusov.

Príslušenstvo pre lakovne a lakovačov

Naše portfólio výrobcov kvalitných produktov ako sú SATA, 3M, DURR, COLAD, HAMACH, TORK, KIMBERLY-CLARK, STOKO, LARE, SICO, stiekacích pištolí, brúsneho naradia, brusiva, pások, fólií a kompletného príslušenstva pre každú lakovňu je ponúknuť to najlepšie a správne riešenie. Dobre zavedený a spoľahlivý systém, inovatívny prístup, zvýšená produktivita, kratšie pracovné časy a hlavne výrazná úspora nákladov je tá správna cesta!

Striekacie a sušiace kabíny, lakovacie a práškovacie linky, odsávacie steny

Striekacie a sušiace kabíny, sklad farieb, odsávacie steny a prípravné pracoviska, infražiariče, umývačky pištolí, vysávače - Progresívne technológie s využitím najnovších trendov v štandardnom prevedení alebo podľa požiadaviek investora. Vysoký štandard v spojení s vývojom a výrobou umožňuje výber technológie v rôznych rozmeroch, umiestnení agregátov, výkonov motorov a horákov. Všetky výrobky spĺňajú prísne požiadavky kvality, koncepcie, konštrukcie, výroby a bezpečnosti.

Odsávacie steny

Podlahové, stolové odsávacie boxy pre nanášanie kvapalných náterových hmôt.

Nanášanie náterov bude vykonané výhradne v pracovnom priestore odsávacieho boxu.
V odsávacom boxe je inštalovaný viacstupňový suchý filtračný systém, ktorý zaručuje vysoké odlúčenie tuhých častí prestrekov. Tento je zložený z plošného papierového skladaného filtra ANDREAE (FSTE-P) alebo vzájomne do seba zasunutých žalúzií, ktoré tvoria špeciálny labyrint (FSTE-Z), plošného filtra z netkanej textílie a filtračnej rohože. Konštrukčné riešenie jednotlivých filtračných stupňov umožňuje jednoduchú manipuláciu pri údržbe a čistení. Na bočnej stene je nainštalovaný mikromanometer (tzv. Odporomer) pre indikáciu stupňa znečistenia filtračného systému. Odsávanie vzduchu z pracovného priestoru zabezpečuje odsávací ventilátor, ktorý je umiestnený nad stropom odsávacie steny.

Filtračný systém FSTE-P, FSTE-Z

Ilustračné foto OSS18 s FSTE-P, v štandardnom prevedení pracovného stola

Ilustračné foto OPS 24 s FSTE-P, so šetričom tepelnej energie Ilustračné foto OPS 24 s FSTE-Z

Šetrič tepelnej energie

Šetrič tepelnej energie v lakovniach sa používa všade tam, kde je veľké množstvo krátkych manipulačných časov, tj. Časov, kedy nestriekame náterové hmoty na výrobok. Pri odložení striekacie pištole na stojan šetriča sa na 90% uzavrie klapka v odsávacom potrubí, čím sa zníži prietok vzduchu a spotreba tepla na ohriatie čerstvého vzduchu zvonku sa minimalizuje. Pri tom je lakovňa stále mierne prevetrávaná, takže nedochádza k zvyšovaniu koncentrácie rozpúšťadiel v lakovni, napr. Vytekaním z nastriekaných výrobkov. Po sňatí striekacej pištole z háčika šetriča sa klapka otvorí a odsávanie z lakovne pracuje na plný výkon.

Teleso šetriča bude inštalované na bočnej stene boxu, či na samostatnej nožičke.

Odsávacie vzduchotechnické potrubie

Na odsávací ventilátor boxu je nutné zapojiť odsávacie vzduchotechnické potrubie. Toto potrubie je vyvedené mimo objekt a zakončené výfukovou protidažďovou hlavicou. Vo vzduchotechnickom potrubí sú inštalované uzatváracie a regulačné prvky. Toto potrubie je vyrobené z pozinkovaného plechu, nosné konštrukcie sú oceľové.

Odsávacie vzduchotechnické potrubie nie je súčasťou ponuky.

Elektroinštalácia

Z dôvodov rozdielnych legislatívnych noriem pre elektroinštaláciu môžeme ponúknuť iba ovládaciu skrinku vyhotovenú podľa platných slovenských noriem.
Elektroinštalácia zahŕňa elektrickú ovládaciu skriňu, v ktorej sú sústredené ovládacie a istiace prvky odsávacej steny vrátane výbavy pre osvetlenie pracovného priestoru, blokáciu tlakového vzduchu, ďalej signalizáciu zanesenia filtračného systému a káblové prepojenie jednotlivých spotrebičov zariadení.
Rozmer ovládacej skrinky 300x400x220mm (šxvxh).
Čelná stena elektrickej ovládacej skrine je osadená ovládacími a indikátormi vrátane hlavného vypínača.

Ovládacia skriňa je určená pre umiestnenie mimo ex-klasifikovanej zóny.

Množstvo a charakter škodlivín

Filtračný systém na záchyt tuhých emisií typ FSTE, ktorým je vybavený odsávací box pre nanášanie kvapalných náterových hmôt je viacvrstvový filtračný systém. Použitý filtračný systém zaručuje odlúčivosť tuhých emisií do 3 mg / m3 odsávanej vzdušniny. Účinnosť FSTE platí pre celé pracovné rozmedzie od novo nasadeného po zanesený stav. Frekvencia výmeny druhého a tretieho filtračného stupňa závisí od celkového zaťaženia odsávacie boxu.
Predpokladaná ročná spotreba náterových hmôt bude do 0,6 tony rozpúšťadiel. Podľa prílohy č. 5 časť II, ods. 4. vyhlášky č.415 / 2012 Zb., Uvažovaná lakovňa s projektovanou ročnou spotrebou rozpúšťadiel menšou ako 0,6 tony je nevymenovaným zdrojom znečisťovania ovzdušia. Pre tento zdroj nie je vyššie uvedenou vyhláškou emisný limit stanovený.

Predpokladaný rozsah stavebných úprav

Priestor objektu pre umiestnenie zariadenia vyžaduje rozsiahle stavebné úpravy. Jednotlivé zariadenia sú ukladané, prípadne kotvené na rovnú betónovú podlahu. Zo strany investora je nutné:

 • v priestore prevádzky povrchových úprav zaistiť hladký a bezprašný povrch
 • zabezpečiť príslušné prestupy stenou (stropom) haly pre vzduchotechnické potrubia, prípadne elektrokabeláže a ostatné prestupy. Po inštalácii potrubia je nutné tieto otvory opäť utesniť.
 • zabezpečiť prívod elektrickej energie do elektrickej ovládacej skrinky zariadenia
 • zabezpečiť prívod upraveného tlakového vzduchu do pripájacieho miesta v priestore umiestnenia zariadenia
 • zabezpečiť montážny otvor a transportnú cestu pre inštaláciu zariadení o priechodu 1,5 x 2,3m (šxv)

Projektová dokumentácia

Súčasťou ponuky nie je projektová dokumentácia.

Rozmery a technická špecifikácia:

Odsávacia stena podlahová pracovný priestor (š x v x h)
OPS 12 1200x2137
OPS 18 1800x2137
OPS 24 2400x2137
OPS 30 3000x2137
Odsávací box podlahový pracovný priestor (š x v x h)
OPS 12.1 1200x2137x1000
OPS 18.1 1800x2137x1000
OPS 24.1 2400x2137x1000
OPS 30.1 3000x2137x1000
Odsávací box stolový pracovný priestor (š x v x h)
OSS 12 1200x1387x1000
OSS 18 1800x1387x1000
OSS 24 2400x1387x1000
Šetrič tepelnej energie (na bok kabíny)  
Ovládacia skrinka 300x400x220

Súčasťou predloženej ponuky nie je:

 • prípadné ďalšie podklady pre schválenie prevádzky (odborný posudok, rozptylové štúdie, hluková štúdia atď.)
 • vybavenie stavby (vykurovaním haly, osvetlením súvisiacich priestorov haly)
 • žiadne ďalšie podklady ani činnosti, ktoré môžu byť kolaudačným orgánom požadované (hygienická meranie, meranie emisií atď.)
 • ochrana vývodu vzduchotechnického potrubia proti pôsobeniu atmosférickej elektriny.
 • zhotovenie prestupu a opätovné utesnenie po inštalácii vzduchotechniky
 • zdroj, rozvod tlakového vzduchu k technologickému zariadeniu
 • riešenie prívodu elektrickej energie do elektrickej ovládacej skrinky zariadenia
 • riešenie prívodu vykurovacieho média a zapojenie horúcovodného výmenníka
 • riešenie prívodu vzduchu za vzduch odsatý
 • elektroinštalácie
 • zabezpečenie manipulačnej techniky pre vykládku, vykladanie a uloženie zariadení
 • zaistenie lešenia a manipulačných prostriedkov pre inštaláciu vzduchotechnického potrubia vo výškach nad 2,2m
 • vzduchotechnické potrubie, regulačné prvky
 • revízna správa elektro pre SR, dokumentácie pre TISR
 • mechanická montáž, doprava, zaškolenie obsluhy

Novinky, akcie, zľavy, výpredaje

Čistenie a konzervácia lakov, skiel, interiérov a diskov

MP Power-löser insect&dirt (Vysokoúčinný čistič lakovaných povrchov)

Obj. č.: 571701250 - 11,40€

MP Reiniger Wheel-PRO (Vysokoúčinný čistič diskov a kolies)

Obj. č.: 571701150 - 16,68€

Výpredaje

 

footer pic

UNITED ACCESSORIES AND COLORS OF W-SERVIS

Copyright © 2015 W-Servis s.r.o. All Rights Reserved Developed by Radoslav Ďuriš 0903 759487

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x