Kategórie

Produkty

Košík: Položky (0) cena: 0,00 €

MAXIMÁLNA SPOKOJNOSŤ

produkt na mieru - dodávka a servis

ODBORNÝ TEAM

poradenstvo a školenia

EFEKTIVITA

kvalitná príprava, produktivita - TOP lakovanie

INOVÁCIE, EKOLÓGIA

nové trendy a technológie

NOVINKY, AKCIE, ZĽAVY, VÝPREDAJE

Priemyselne farby

Ponúkame moderné a ekologické povrchové úpravy kovov, ľahkých zliatin, plastov, dreva a minerálnych podkladov pre priemysel. Náterový systém, jeho kvalita, životnosť a čo najvýhodnejšia cena je našou prioritou. Naše farby sú úspešne používané vo výrobných procesoch a postupoch na celom svete.

 

 

 

Autolaky

Technické inovácie, najnovšie trendy, výskumný a vývojový potenciál v oblasti autoopravárenského lakovania radi značku MIPA medzi lídrov súčasnej doby ktorí produkujú kompletný sortiment výrobkov nevyhnutných pre TOP opravy automobilov, ako aj pre špeciálne dizajnérske lakovanie a pre trh úžitkových vozidiel a autobusov.

Príslušenstvo pre lakovne a lakovačov

Naše portfólio výrobcov kvalitných produktov ako sú SATA, 3M, DURR, COLAD, HAMACH, TORK, KIMBERLY-CLARK, STOKO, LARE, SICO, stiekacích pištolí, brúsneho naradia, brusiva, pások, fólií a kompletného príslušenstva pre každú lakovňu je ponúknuť to najlepšie a správne riešenie. Dobre zavedený a spoľahlivý systém, inovatívny prístup, zvýšená produktivita, kratšie pracovné časy a hlavne výrazná úspora nákladov je tá správna cesta!

Striekacie a sušiace kabíny, lakovacie a práškovacie linky, odsávacie steny

Striekacie a sušiace kabíny, sklad farieb, odsávacie steny a prípravné pracoviska, infražiariče, umývačky pištolí, vysávače - Progresívne technológie s využitím najnovších trendov v štandardnom prevedení alebo podľa požiadaviek investora. Vysoký štandard v spojení s vývojom a výrobou umožňuje výber technológie v rôznych rozmeroch, umiestnení agregátov, výkonov motorov a horákov. Všetky výrobky spĺňajú prísne požiadavky kvality, koncepcie, konštrukcie, výroby a bezpečnosti.

Kategórie

Kabína RNH odmasťovanie otryskávanie

Kabína RNH odmasťovanie otryskávanieKabína RNH odmasťovanie otryskávanie
Výrobca: Podľa požiadavky
Cena: 0,00 € 0 € / bez DPH
Produkt je vypredaný. Objednávka bude možná po naskladnení produktu.
Lakovňa ručného nanášania riedidlových a vodou riediteľných náterových hmôt RNH vrátane prípravy povrchu a otryskávania

Kabína RNH odmasťovanie otryskávanie

Lakovňa ručného nanášania riedidlových a vodou riediteľných náterových hmôt RNH vrátane prípravy povrchu a otryskávania

 

1. ZADANIE 3
2. RIEŠENIE 4
3. KAPACITA 9
4. TECHNOLOGICKÁ ČASŤ 10
5. ŠPECIFIKÁCIA DODÁVKY 10
5.1 Pracovisko otryskávania 10
5.2 Pozícia pre maskovanie dielcov 12
5.3 Pracovisko odmasťovania 12
5.4 Zneškodňovacia stanica, odstavná, výkon 1m 3/4hod 13
5.5 Pracovisko nanášania, odvetrania a sušenia RNH 13
5.6 Dopravný systém 14
5.7 Kompletácia pracoviska profesiami 14
5.8 Dokumentácia - projekt 14
5.9 Montáž a sprevádzkovanie 14
5.10  Doprava a obaly 15
6. SPOTREBA ENERGIÍ A MÉDIÍ 18
7. ODPADY 19
8. OBCHODNÁ ČASŤ 20
8.1 CENA DODÁVKY 20
8.2  ROZSAH A FORMA DODÁVKY 20
8.3  TERMÍNY DODÁVKY 21
8.4  PLATOBNÉ PODMIENKY 21
8.5  ZÁRUKA A SERVIS 21
8.6  PLATNOSŤ PONUKY 21

1. ZADANIE

Táto ponuka je vypracovaná na základe rámcového zadania.

Požadovaná povrchová úprava
Zadávateľ požaduje pracovisko pre nanášanie rozpúšťadlových náterových hmôt (RNH) vrátane prípravy povrchu. Zadávateľ je nositeľom požadovanej technológie. Je potrebné požiadavky na koróznu odolnosť a kvalitu náterového systému zadať zadávateľom.

Hmotnosť predmetov
Najčastejšie dielce s maximálnou hmotnosťou napr. do 200kg 60%, max. hmotnosť do 2000kg 30%, max. hmotnosť do 5000kg 10%.

Materiál predmetov
Lakované budú oceľové dielce a zvarence z ocele za studena valcované.

Znečistenie predmetov
Znečistenie lakovaných dielcov musí byť definované. Pre ďalšie spracovanie tejto ponuky sa predpokladá, že lakované dielce budú vyrobené z materiálov alebo ocele bežnej akosti, valcované za studena. Operácie použité pri výrobe dielcov sú predovšetkým rezanie, ohýbanie, stríhanie, obrábanie a zvarovanie. Dielce pre lakovanie sú znečistené minerálnymi mazacími olejmi alebo reznými a chladiacimi kvapalinami na báze minerálnych olejov (vylúčené je použitie prípravkov na báze silikonových olejov, ako aj použitie prípravkov na báze rastlinných a živočišných tukov - špeciálna ponuka) a vykazujú celkové zamastenie nižšie ako 1g/m2. Povrch dielcov nie je znečistený koróznymi produktami a sú odstránené okuje. Jednotlivé zvary v prípade nutnosti budú čistené mechanicky, aby boli zbavené okují.

Požadovaná kapacita

Zadávateľom je potrebné stanoviť predpokladanú alebo súčasnú kapacitu.

Poskytnuté energie
Predpokladáme, že k dispozícii sú následujúce energie a médiá:

  • Elektrika - vlastná rozvodňa, predpoklad 3x400/230V, 50Hz
  • Pitná voda - dynamický tlak 2bar, výdatnosť nie je stanovená
  • Stlačený vzduch  - 7bar, kondenzačná sušička
  • LTO - áno
  • Zemný plyn - nie

Poskytnutý priestor
Pre umiestnenie lakovne RNH s predúpravou povrchu odmasťovaním a otryskaním musí byť zadávateľom vybraný priestor pre umiestnenie technológií a zaslaný výkres výrobnej haly. Bezpodmienečne je potrebné vypracovať protokol o určení prostredia a zón!

Termínový priebeh
Pre spracovanie a predanie ponuky bude po dohode so zadávatelom stanovený pevný termín.

2. RIEŠENIE

Kapacitná úvaha
Predpokladaná kapacita musí byť stanovená. Ako napr. súčasná doba využitia lakovne v rozsahu cca 15hod. za týždeň, alebo skutočne plánovaná kapacita. S možnosťou zvýšenia kapacity.
Z dôvodu všeobecného zadania je nutné návrh riešenia považovať za informatívny.

V navrhovanom tryskacom boxe je možné otryskat 10 až 15m2/hod. jedným ručným tlakovzdušným zariadením. Výkon zariadenia je daný požadovanou akosťou otryskaného povrchu, mierou zaokujenia a tvarom dielca.

V navrhovanom odmasťovacom boxe je možno za hodinu upraviť (odmastiť a opláchnuť) cca 30-40m2/hod. Uvažuje sa, že na 1m2 je potreba vystriekať 10l odmasťovacieho roztoku a rovnako pre oplach je treba použiť 10l čistej vody na 1m2 upravovanej plochy. Kapacita úpravy je vlastne daná množstvom vystriekanej kvapaliny vysokotlakým umývacím zariadením, ktoré sa pohybuje v rozsahu 600-800l/h. Pri potrebe navýšiť kapacitu tohto pracoviska je nutné doplniť ešte jedno vysokotlaké mycie zariadenie. K splneniu požadovanej kapacity je nutné započítať čas nutný pre sušenie dielca, ktoré je predpokladané v priestore umývacieho boxu.

V navrhovanom dvojoperačnom striekacom boxe pre nanášanie, odvetranie a sušenie RNH je možné hodinovo upraviť 15 až 20m2/hod.

Pracovisko prípravy povrchu

Tryskanie
Pre ručné tryskanie navrhujeme tryskaciu kabínu s rámovou konštrukciou a izolovanými sendvičovými panelmi hrúbky 80mm, ktoré zaistia odpovedajúce odhlučnenie tryskacej kabíny. Panely sú pozinkované. Kabína bude komorová nepriechodná, osadená ručnou dvojkrídlou vjazdovou/výjazdovou bránou - 1ks. Kabína je prevedená pre vnútorné vstavanie.
Umiestnenie tryskacieho boxu predpokládáme v priestore mimo prípravu, odmasťovanie a lakovanie. Manipulácia s dielcami v tryskacom zariadení nie je súčásťou dodávky, v opcii môže byť uvádzaná možnosť na kolajových vozíkoch, pojazdných po kolajniciach podľa hmotnosti!
Tryskacia kabína bude vybavená servisnými dverami vrátane signalizačného osvetlenia. Súčasťou je bezpečnostné zaistenie brán a dverí.
Konštrukcia tryskacieho boxu umožňuje inštaláciu pojazdného profilu podvesného dopravníku. Drážka kabiny bude viacnásobne zatesnená sústavou gúm a kartáčov.
Steny a strop budú vyložené čiernou, lisovanou antiabrazívnou gumou hrúbky 6mm, celoplošne lepenou k rovnému podkladu. Brána bude vyložená gumou hrúbky 3mm.
Osvetlenie je umiestnené mimo pracovného priestoru a nijako do neho nezasahuje.

Pripravíme pre Vás podľa zadania technickú a technologickú časť ako aj predprojektovú a projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie! Ponúkame kompletné spracovanie, výrobu podľa požiadaviek, montáž, sprevádzkovanie a odovzdanie do prevádzky!

Pre ďalšie, podrobnejšie informácie, prípadne vypracovanie ponuky je nutné kontaktovať pracovníkov spoločnosti.

W - Servis s.r.o.
    
email: obchod@wservis.sk        kontakt: +421 42 4260196-7Meno:
E-mail:
Správa:

Novinky, akcie, zľavy, výpredaje

Čistenie a konzervácia lakov, skiel, interiérov a diskov

MP Power-löser insect&dirt (Vysokoúčinný čistič lakovaných povrchov)

Obj. č.: 571701250 - 11,40€

MP Reiniger Wheel-PRO (Vysokoúčinný čistič diskov a kolies)

Obj. č.: 571701150 - 16,68€

Výpredaje

 

footer pic

UNITED ACCESSORIES AND COLORS OF W-SERVIS

Copyright © 2015 W-Servis s.r.o. All Rights Reserved Developed by Radoslav Ďuriš 0903 759487

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.